De Universiteit Antwerpen wilt een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. Dit geldt uiteraard ook voor LGBTQ+ personen. Naast enkele gerichte beleidsinitiatieven worden seksuele oriëntatie en gender diversiteit ook als thema opgenomen in het Diversiteitsactieplan voor studenten en het Diversiteitsactieplan voor personeel.
 

LGBTQ+ specifieke beleidsinitiatieven: 

  • Gemeenschappelijk transgenderbeleid: In samenwerking  met de andere Vlaamse universiteiten binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) wilt UAntwerpen mee een gemeenschappelijk transgenderbeleid uitwerken om een beter welbevinden aan onze universiteit te realiseren.

  • Diversiteitsactieplan Personeel: Om noden en behoeften in kaart te brengen, werden er in het voorjaar van 2020 in het kader van het Diversiteitsactieplan voor personeel focusgroepen georganiseerd met holebi en transgender personeelsleden. De bevindingen hiervan worden meegenomen in de ontwikkeling van dit actieplan.

  • Genderinclusieve communicatie: We stimuleren het gebruik van genderinclusieve communicatie binnen de Universiteit. Aan de hand van vijf infofiches helpen we iedereen binnen onze instelling om werk te maken van genderinclusieve communicatie. 

  • Momenteel werken we hard aan een visie en beleid rond genderneutrale toiletten, een transitiedraaiboek voor zowel studenten als personeelsleden en LGBTQ+ sensitief onderwijs. 

Sluit je aan bij het LGBTQ+ netwerk

Ben je graag betrokken in de ontwikkeling van het LGBTQ+ beleid van onze instelling?