De Universiteit Antwerpen wil een instelling zijn waar alle studenten en personeelsleden zich thuis voelen en kunnen zijn wie ze zijn.

Elke vorm van discriminatie kan en mag niet getolereerd worden. We moedigen je ten zeerste aan om enige vorm van discriminatie, pesten, enz. steeds te melden. Zowel voor personeel als studenten bestaan er verschillende kanalen waar je  terecht kan. 

Ook met twijfels over je genderidentiteit of seksuele oriëntatie, als je persoonlijke moeilijkheden ervaart of liever aangesproken wordt met een andere voornaam, dan zijn er mogelijkheden.

Of wil je onderzoek doen rond dit onderwerp? 

 

Als student

Twijfels over je genderidentiteit?

Als je twijfels hebt over je identiteit of andere persoonlijke moeilijkheden ervaart, kan je terecht bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding voor een persoonlijk gesprek. 

Krijg je te maken met discriminatie?

Word je geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag of discriminatie? Blijf er niet mee zitten. Contacteer een van de vertrouwenspersonen. Ze bieden je een luisterend oor en geven advies en ondersteuning bij eventuele verdere stappen.

Alle meldingen worden met de grootste discretie en zorg behandeld. Eventuele verdere stappen worden enkel genomen in overleg met én mits toestemming van de student die het slachtoffer is van dit gedrag.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen en de studentenbemiddelaar vind je op het studentenportaal.

Studenten die nood hebben aan  psychologische opvang of ondersteuning kunnen ook rechtstreeks bij het STIP terecht.


Zelf een voornaam kiezen die bij je past?

Je kan ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam te gebruiken in alle niet-officiële documenten en communicatie, nog voor de juridische voornaamswijziging rond is.

Om dit mogelijk te maken, dien je bij het Transgender-infopunt een transgenderpasje aan te vragen. Via de helpdesk van de Onderwijsadministratie kan je samen met de vraag om jouw voorkeursnaam te gebruiken een scan van het pasje doorsturen.

Op basis van de informatie in het pasje nemen we je nieuwe naam op in SisA zodat deze nieuwe naam in SisA, in het studentenportaal, de Blackboard-leeromgeving en in je UAntwerpen-emailadres zichtbaar wordt.

Opgelet, op alle officiële documenten die uit SisA komen zoals studiebewijzen, attesten, getuigschriften zal je officiële naam nog steeds verschijnen zolang deze niet in het rijksregister werd aangepast. Ook je naam op je studentenkaart kan nog niet aangepast worden. Hiervoor kan je kan wel een nieuwe foto bezorgen.

De verantwoordelijke studentenadministratie van jouw faculteit zal hierover ook ingelicht worden, om verwarring te vermijden.

Officiële wijziging van naam of geslacht?

Als je officieel je naam of geslacht wilt wijzigen in de persoonsgegevens in SisA, kan je via de helpdesk de nodige documenten doorsturen. Dit is de nieuwe identiteitskaart en een document van de gemeente waarop de oude en nieuwe gegevens staan. Vervolgens wordt dit aangepast in SisA. 

Als je ook bij de personeelsdienst geregistreerd staat (vb. als doctoraatsstudent) dan moet je naam en geslacht daar nog apart aangepast worden.

Een bachelor- of masterproef over LGBTQ+?

Bekijk dan zeker de ledenlijst van A* (the Antwerp Gender and  Sexuality Studies Network) misschien vind je er een promotor verbonden aan jouw opleiding.  

Als personeel

Heb je te maken met discriminatie?

Je leidinggevende is de eerste persoon die je kan raadplegen in geval van moeilijkheden op het werk. 

Is dit op jouw dienst niet mogelijk of geniet deze weg niet jouw voorkeur, dan kan je als medewerker aan de Universiteit Antwerpen een van onze opvangkanalen aanspreken. 

  • Vertrouwenspersonen
  • Arbeidsartsen en arbeidspsychologen (=preventieadviseur psychosociale aspecten)

Met vragen hierover kan je ook terecht bij het diensthoofd van de interne Preventiedienst.

Deze informatie is uitgebreider terug te vinden op Pintra.

Zelf een voornaam en aanspreking kiezen die bij je past?

Je kan ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam en voornaamwoord te gebruiken in alle niet-officiële documenten en communicatie, ook als dit (nog) niet je juridische voornaam is. In dit geval zal deze als roepnaam worden geregistreerd en zal deze gebruikt worden in alle communicatie: mailadres, website, niet-officiële brieven … . Hierbij is ook steeds de mogelijkheid om jouw voornaamwoord zelf te kiezen.  

Als het gaat over een officiële brief, wordt de officiële naam gebruikt, bv. contract.  

Je kan hiervoor contact opnemen met je dossierbeheerder bij DP&O. Contactgegevens kan je terugvinden op Pintra.

Officiële wijziging van naam of geslacht?

Als je officiële naam of geslacht gewijzigd werd dient dit best zo snel mogelijk aangepast te worden in de personeelsgegevens in Peoplesoft.

Hiervoor kan je contact opnemen met je dossierbeheerder bij DP&O. Contactgegevens kan je terugvinden op Pintra.

Contact

Heb je een vraag waar je geen antwoord op vindt?

Externe hulplijnen

  • Lumi: Voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur

  • Transgender infopunt: Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema

  • Het Roze Huis: Het kloppende hart voor de regenbooggemeenschap van Antwerpen