Side header image

Een toegankelijke universiteitsomgeving

Een beleid over 'toegankelijkheid'

Momenteel werken we een gecoördineerd toegankelijkheidsbeleid uit in samenwerking met verschillende interne diensten zodat iedereeen kwaliteitsvol kan werken en studeren aan onze universiteit.

Een toegankelijke studieomgeving

De Universiteit Antwerpen heeft ervoor gezorgd dat de meeste gebouwen en lokalen toegankelijk zijn voor studenten in een rolstoel. Er wordt aangeraden dat deze studenten voor de start van het academiejaar contact opnemen met een zorgcoördinator via het STIP (03 265 48 72) of via BijzondereFaciliteiten@uantwerpen.be om de toegankelijkheid naar de leslokalen te controleren en oplossingen te zoeken indien nodig. Ook de elektronische leeromgeving van de Universiteit Antwerpen, staat garant voor een verhoogde toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden.

De universiteitsomgeving telt heel wat gebouwen, parkings en leslokalen die niet altijd even toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om te voorkomen dat het ontbreken van een lift, een hoge drempel of een niet aangepast toilet leiden tot onaangename verrassingen, werkt de universiteit samen met Inter.

Voor nieuwbouw wint de universiteit vooraf advies in om een zo breed mogelijke toegankelijkheid te garanderen. 

Een overzicht van toegankelijkheidsrapporten

Van verschillende gebouwen werd een toegankelijkheidsscreening gedaan door de Cel Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen en nadien door Inter vzw. Elk rapport van een screening bevat een uitgebreid overzicht van de knelpunten en een advies ter verbetering. Sommige aanbevelingen vergen grote investeringen om ze om te zetten in de praktijk. Hier hanteren de verantwoordelijken een pragmatische aanpak. Kleine ingrepen worden op korte termijn aangepast. Grotere ingrepen worden in het achterhoofd gehouden en opgenomen in de meerjarenbegroting.

 

Contact

Kristien Seghers Campus Middelheim - gebouw A
A221
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 34
kristien.seghers@uantwerpen.be

Contact

Zorgcoördinator Stadscampus, STIP
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72
BijzondereFaciliteiten@uantwerpen.be