Team Diversiteit

Het beleid en de concrete activiteiten worden gecoördineerd en ondersteund door het Team Diversiteit. Dit valt onder het Departement Universiteit & Samenleving:

Saana Haddouchi: coördinator Mentoraat Plus en stafmedewerker diversiteit

Janine Meijer: diversiteitsbeleid voor studenten 

Edith Piqueray: coördinator Mentoraat Plus en stafmedewerker diversiteit

Kristien Seghers: diversiteitsbeleid en teamcoördinatie

Sam Smit: diversiteitsbeleid voor personeel

Mohamed Yahyaui: coördinator Mentoraat Plus en stafmedewerker diversiteit

Lien Van Cant: coördinator Tutoraat en stafmedewerker diversiteit

Marie-Ange Van Dijck: administratieve ondersteuning

 

Stuurgroep Diversiteit

De academische Stuurgroep Diversiteit geeft als denktank richting aan het diversiteitsbeleid, zowel voor personeel als voor studenten. Er wordt rechtstreeks gerapporteerd aan de Raad Dienstverlening. De stuurgroep bestaat uit acht professoren, aangevuld met leden uit de centrale administratie. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de expertise en met dwarsverbanden met onderzoek en onderwijs.