Side header image

Onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

De instellingsreview van 2016 - 2017 beschouwt de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen en de strategische beleidsthema’s als sterke punten.

Het onderwijs aan de UAntwerpen is:

Deze vier basiskenmerken van de visie op onderwijs zijn geënt op de kwaliteitscultuur en maken deel uit van de strategische beleidsthema’s in het onderwijs. De fa­culteiten zijn, in samenwerking met het Departement Onderwijs, cruciaal bij de realisatie ervan. De faculteiten krijgen instrumenten om kwaliteitsvol en innovatief onderwijs uit te werken. 

Over alle opleidingen heen delen onze alumni ook een gemeenschappelijk profiel. Lees meer over het ‘DNA van onze alumni’.

Opleidingen

Ontdek het volledige opleidingsaanbod van de Universiteit Antwerpen

Contact

Departement Onderwijs Middelheimcampus, gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 03