Universitaire Ontwikkelingssamenwerking speelt een voorname rol binnen de Universiteit Antwerpen. Dit blijkt ook duidelijk uit de opdrachtverklaring: “De Universiteit Antwerpen wil maximaal deelnemen aan internationale uitwisselings- en samenwerkingsprogramma's om haar studenten en personeel een open en mondiale visie te geven.”

In de Cel Ontwikkelingssamenwerking van de Dienst Internationale Samenwerking staat de thematiek van samenwerking met het Zuiden centraal. De cel informeert over de verschillende bestaande samenwerkingsprogramma’s met het Zuiden, levert advies bij de uitwerking en het beheer van projecten en zet zich in voor sensibilisering en mobilisering voor de Noord-Zuidproblematiek.
 
Een greep uit het aanbod van samenwerkingsprogramma’s die worden opgevolgd:

  • Zuidprogramma’s van VLIR-UOS
  • Noordprogramma’s van VLIR-UOS
  • Global Minds van VLIR-UOS
  • Convenant Ontwikkelingssamenwerking met de Stad Antwerpen

Contact​

  • Katharina Verstraelen: Coördinator van de Zuidprogramma’s van VLIR-UOS, en contactpersoon voor andere projecten in de regio Latijns-Amerika, Afrika en Azië
  • Truyken Ossenblok: Coördinator (ad interim) van de Zuidprogramma’s van VLIR-UOS, en contactpersoon voor andere projecten in de regio Latijns-Amerika, Afrika en Azië
  • Marie-Anne Fivez: Algemene ondersteuning van de Cel Ontwikkelingssamenwerking
  • Jiska Verbouw: Coördinator van de Noordprogramma's van VLIR-UOS (Global Minds, ICP, ITP, PSR), Convenant Ontwikkelingssamenwerking Stad Antwerpen
  • Sofie Jaspers: Opvolging Mobiliteiten VLIR-UOS Zuidprogramma's en VLIR-UOS Reisbeurzen 
  • Lieve Sysmans: Financieel coördinator voor alle VLIR-UOS programma's; Algemene ondersteuning ICP- en ITP-programma's (VLIR-UOS)