De Zuidprogramma’s van VLIR-UOS  bouwen aan capaciteit in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in instellingen uit 20 partnerlanden in het Zuiden. VLIR-UOS lanceert hiertoe projectoproepen waarop consortia van Vlaamse professoren en professoren uit de 20 landen kunnen intekenen.

Onder de noemer VLIR-UOS Zuidprogramma’s ressorteren onder andere de zogenaamde Zuidinitiatieven, IUS, JOINT en TEAM projecten. Voor de volledige lijst van programma’s, alsook voor de lijst van partnerlanden, kan u terecht op de website van VLIR-UOS.

De Universiteit Antwerpen heeft reeds met succes deelgenomen aan diverse VLIR-UOS Zuidprogramma’s. Op de website van VLIR-UOS vind je een overzicht van de lopende initiatieven vanuit de Universiteit Antwerpen:

Voor meer informatie omtrent de VLIR-UOS Zuidprojecten kan u contact opnemen met Katharina Verstraelen.