Side header image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

'Volhou(d)bare ontwikkeling' in het Zuid-Afrikaans zegt treffend wat Duurzame Ontwikkeling (DO) betekent: onze ontwikkeling moet vandaag en in de toekomst, lokaal én op wereldschaal economisch, ecologisch en sociaal verantwoord zijn.

Wat organisaties daar zelf toe bijdragen is, in vakjargon, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De universiteit is een bijzondere organisatie, daarom hebben wij het ook over ‘Maatschappelijk Verantwoord Organiseren’ om deze interne processen aan de Universiteit Antwerpen te benoemen. 

Samen met onze onderzoekers en studenten werkt de Universiteit Antwerpen op verschillende fronten tegelijk aan duurzame ontwikkeling. Deze ambitie behoort tot de kerntaken van de universiteit.

Onderstaande thema's illustreren hoe we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk waarmaken. Onze ambities blijven groeien. 

Contact

Milieudienst
Carla Uwents, duurzaamheidscoördinator
Campus Middelheim - Gebouw I
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 29 05
carla.uwents@uantwerpen.be