Side header image

Universiteitsbrede en maatschappijgerichte vakken

De Universiteit Antwerpen wil jou opleiden tot een bekwame hoog­geschoolde die, naast professionele verantwoordelijkheden, ook een maatschappelijke rol kan opnemen.

Daarom stimuleren we maatschappelijk engagement en zetten we in op vakken die je denkwereld verruimen en je kritisch doen nadenken over onze samenleving.

De universiteit biedt jou in het tweede en derde bachelorjaar een ruime korf verbredende vakken aan, waaruit je zelf kan kiezen. Het vak van jouw keuze volg je samen met studenten uit alle opleidingen. Dat is verrijkend, omdat je zo ideeën uitwisselt met studenten die andere interesses en een andere kijk op de wereld hebben dan jij.

De korf bestaat uit drie delen, waarvan één vak uit het onderdeel ‘Actief pluralisme en interculturaliteit’ verplicht is. De andere twee delen zijn optioneel.
 

 1. Actief pluralisme en interculturaliteit
  Het verplichte vak levensbeschouwing wordt vanaf academiejaar 2019-2020 een keuze uit 9 vakken die vanuit verschillende invalshoeken invulling geven aan actief pluralisme en interculturaliteit.
 2. Verbreding via optionele interdisciplinaire vakken
  Naast je verplichte korfvak, kan je facultatief kiezen voor vakken zoals:
  1. duurzaamheid,
  2. klimaatverandering,
  3. armoede en ongelijkheid,
  4. Debating Development (Engels).

   Of je kan, mits toestemming van jouw faculteit, een extra vak opnemen uit de korf met vakken rond actief pluralisme en interculturaliteit.
    
 3. Neem je maatschappelijk engagement op

Reikt jouw engagement nog verder en wil je je tijdens je studie inzetten voor een maatschappelijk relevant project? Dan kan je het korfvak dat je koos combineren met een praktijkervaring in een organisatie.

Deze vorm van Community Service Learning maakt deel uit van je bachelor- en/of masteropleiding. De praktijkervaring hangt samen met een academische component en met kritische reflectie. De reflectie vormt de verbinding tussen de academische, theoretische leerinhouden en de praktijkervaring.

Deze praktijkervaring vindt plaats binnen een organisatie en is gericht op reële maatschappelijke noden en problemen. De onderzoeksvraag wordt samen met de sociale organisatie opgesteld.

Heb je als organisatie interesse om een student te ontvangen?

community service learning

 

Nog meer maatschappelijk engagement opnemen?