De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is een structureel samenwerkingsverband van vier instellingen voor hoger onderwijs in Antwerpen:

  • Universiteit Antwerpen
  • Artesis Plantijn Hogeschool
  • Hogere Zeevaartschool
  • Karel de Grote-Hogeschool

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) stimuleert expertiseopbouw en kennisdeling voor onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studentenvoorzieningen.
 
De werkgroep Onderwijs werkt onderwijskundige initiatieven uit, en organiseert tweejaarlijks een onderwijsdag.
De associatie erkent eerder verworven competenties (EVC).
Nog onder de vleugels van de associatie is ELAnt (Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen) actief.
Ook het digitaal leerplatform Blackboard is onderdeel van de onderwijskundige samenwerking.
 
Binnen de associatie werd de academisering van de academische hogeschoolopleidingen ingezet.
 
De expertisecel wetenschapscommunicatie is ook een associatie-aangelegenheid. Daarnaast stimuleert de associatie de onderzoekssamenwerking en wordt via de interfacedienst de valorisatie gezamenlijk aangepakt.

Met projecten als Tutoraat en Klimop bieden de associatie-instellingen samen diensten aan, aan afgestudeerden van het middelbaar onderwijs. De verschillende Diensten Internationalisering en de bibliotheken houden contact via overleggroepen.
 
De associatie is ook het forum voor een gezamenlijke aanpak rond diensten voor studenten (stuvant) zoals huisvesting, studentenjobs, studiefinanciering, mobiliteit, cultuur en sport. De studenten hebben met ASRA ook op associatieniveau hun studentenraad.