Side header image

Bestuursstructuur

1. Het centrale niveau

2. het intermediaire niveau

3. Onderwijscommissies

Elke faculteit richt voor elke opleiding of cluster van verwante opleidingen waarvoor ze bevoegd is een onderwijscommissie op, hetzij op intermediair niveau, hetzij op decentraal niveau naast haar departementen en/of vakgroepen.

4. het decentrale niveau