1. Het centrale niveau

2. het intermediaire niveau

3. Onderwijscommissies

Elke faculteit richt voor elke opleiding of cluster van verwante opleidingen waarvoor ze bevoegd is een onderwijscommissie op, hetzij op intermediair niveau, hetzij op decentraal niveau naast haar departementen en/of vakgroepen.

4. het decentrale niveau

 • Het departement als bestuurlijke eenheid binnen één faculteit, met ten minste een Departementsraad en een voorzitter
   
 • De academische eenheden binnen één faculteit
  • Vakgroepen
  • Onderzoeksgroepen
    
 • De interfacultaire bestuurlijke en academische eenheden