Raad van Bestuur

Leden

De Raad van Bestuur telt 28 leden, met name:

 • de rector, de voorzitter van de Onderzoeksraad, de voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitter van de Raad Dienstverlening
   
 • zes verkozen leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, drie leden het Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel, drie leden van het Administratief en Technisch Personeel en drie studenten
   
 • drie leden waarvan telkens één lid aangewezen wordt door de minister van Onderwijs, door de gouverneur van de provincie Antwerpen en door de provinciaal van de Sociëteit van Jezus
   
 • zes door de Raad van Bestuur gecoöpteerde leden uit de politieke, socio-economische en culturele milieus en het economische afnameveld van afgestudeerden van de universiteit

Bevoegdheden 

 • het vastleggen van richtlijnen voor oriëntatie, organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening,
   
 • het bepalen en goedkeuren van de begroting en de personeelsformatie
   
 • het benoemen van de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel en het Administratief Personeel van niveau A.

Het Bestuurscollege

Het Bestuurscollege bestaat uit:

 • de rector, die voorzitter is
 • de voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitter van de Onderzoeksraad en de voorzitter van de Raad Dienstverlening
 • de algemeen beheerder
 • telkens één lid behorend tot het ZAP, AAP, ATP en de studenten.

De decanen worden uitgenodigd op de zittingen van het Bestuurscollege

Het Bestuurscollege oefent onder andere volgende bevoegdheden uit:

 • het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur
 • het sluiten van overeenkomsten
 • het open verklaren van ambten
 • het benoemen van het Assisterend Academisch Personeel en het Administratief en Technisch Personeel

Het College van Beheer

De algemeen beheerder en de beheerders vormen een College van Beheer dat, onder het toezicht van het Bestuurscollege, belast is met de coördinatie en de uitvoering van het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch, financieel en sociaal vlak.