Side header image

Het College van Beheer

De algemeen beheerder en de beheerders vormen een College van Beheer dat, onder het toezicht van het Bestuurscollege, belast is met de coördinatie en de uitvoering van het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch, financieel en sociaal vlak.

Het College van Beheer is samengesteld als volgt:

  • De algemeen beheerder Bart Heijnen, bevoegd voor de algemene coördinatie en specifiek bevoegd voor infrastructuur, ICT en externe relaties
  • De beheerder Serge Simon, bevoegd voor personeelsaangelegenheden en voor administratieve stroomlijning
  • De beheerder Martin Decancq, bevoegd voor begroting en financiën