Side header image

De decaan en de vicedecaan

De academische leiding en de dagelijkse leiding van de faculteit berusten bij de decaan. De decaan is voorzitter van de Faculteitsraad en vertegenwoordigt de faculteit buiten de universiteit.

De vicedecaan vervangt binnen en buiten de faculteit de decaan bij diens afwezigheid.