De faculteiten organiseren, coördineren, realiseren en stimuleren

  • het academisch onderwijs in de hen toegewezen opleidingen
  • het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening in de vakgebieden waarvoor ze bevoegd zijn.

De faculteiten van de Universiteit Antwerpen zijn:

Decaan en vicedecanen

De academische leiding en de dagelijkse leiding van de faculteit berusten bij de decaan. De decaan is voorzitter van de Faculteitsraad en vertegenwoordigt de faculteit buiten de universiteit.

De vicedecaan vervangt binnen en buiten de faculteit de decaan bij diens afwezigheid.

De Faculteitsraden

De Faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren, een vertegenwoordiging van de assistenten, het administratief en technisch personeel en de studenten.

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van een faculteit en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale normen het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

De Faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie,...