Side header image

De Hoge Raad

De Hoge Raad bestaat uit 32 leden, representatief voor de openbare instanties, politieke, socio-economische, religieuze, levensbeschouwelijke en culturele milieus. 28 leden worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de voorzitter van de Raad van Bestuur en van de rector. Zes leden worden gecoöpteerd door de Hoge Raad.

De Hoge Raad legt de band van de universiteit met haar omgeving, de stad en de provincie. De Hoge Raad verstrekt advies over de algemene oriëntering, het pluralistische karakter, de uitbreiding en de ontwikkeling van de universiteit en over de inbedding ervan in de bredere samenleving.

Op de Hoge Raad wordt een beroep gedaan om de belangen van de universiteit mee te behartigen. Ook bij de zorg voor de kwaliteit in het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening blijkt het advies van de Hoge Raad nuttig.