Side header image

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad bestaat uit:

  • de voorzitter van de Onderwijsraad
  • voor elke faculteit: één vertegenwoordiger van het ZAP, tevens onderwijsverantwoordelijke in de faculteit, één vertegenwoordiger van het AAP en één vertegenwoordiger van de studenten.

De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan voor alle academische en administratieve aangelegenheden in verband met onderwijs en in het bijzonder het onderwijs dat leidt tot een diploma.

De Onderwijsraad heeft ten aanzien van het universiteitsbestuur en de faculteiten een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht.

Bureau onderwijsraad

Het bureau van de onderwijsraad bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en telkens één lid van het AAP en de studenten, conform de samenstelling van de Onderwijsraad.

Het bureau bereidt de vergaderingen van de onderwijsraad voor. Deze kan op zijn beurt een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het bureau.