Side header image

De Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad telt, naast de voorzitter, 20 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden. De looptijd van het mandaat van de leden van de Onderzoeksraad bedraagt vier jaar. De samenstelling van de Onderzoeksraad vormt een afspiegeling van de aan de universiteit beoefende wetenschapsgebieden.

De Onderzoeksraad is het hoogste adviesorgaan van de Universiteit Antwerpen voor alle academische en administratieve aangelegenheden in verband met het wetenschappelijk onderzoek, het wetenschapsbeleid en zijn financiering.

Bureau Onderzoeksraad

Het bureau van de Onderzoeksraad bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters van de raad, en één vertegenwoordiger per wetenschapsgebied..

Het bureau bereidt de vergaderingen van de Onderzoeksraad voor. Deze kan op zijn beurt een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het bureau.