Side header image

De rector

De rector heeft de academische leiding van de universiteit en vertegenwoordigt de universiteit op academisch vlak.

De rector wordt door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van vier jaar uit een lijst voorgedragen door een kiescollege samengesteld uit leden van alle geledingen van de universiteit.

Herman Van Goethem
Herman Van Goethem  

Prof. dr. Herman Van Goethem, jurist en historicus, startte als rector op 1 oktober 2016. Zijn ambtstermijn loopt tot 2020. Hij is de derde rector van de eengemaakte Universiteit Antwerpen, na de professoren Francis Van Loon en Alain Verschoren. 

Lees meer over de rector

De beleidsploeg van de rector

Beleidsnota 2016 - 2020

De Universiteit Antwerpen in 2016-2020. Krijtlijnen voor een innovatief beleid (pdf - 820 kb)