Side header image

De beleidsploeg van de rector

Op 1 oktober 2016 startte het eerste mandaat van rector Herman Van Goethem officieel. Hij staat er niet alleen voor de volgende vier jaar.

  • Prof. Ronny Blust (Faculteit Wetenschappen): vicerector en voorzitter van de Onderzoeksraad.
     
  • Prof. Ann De Schepper (Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie): vicerector en voorzitter van de Onderwijsraad.
     
  • Prof. Filip Lardon (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen): vicerector en voorzitter van de Raad Dienstverlening.
     
  • Prof. Silvia Lenaerts (Faculteit Wetenschappen): vicerector Innovatie en Valorisatie.

In het najaar worden in overleg met de Antwerpse Associatie stappen gezet voor een verzelfstandiging van de Raad Industrieel Onderzoeksfonds, om dit meer aandacht te geven vanuit het academisch beleid.

Beleidsnota 2016 - 2020

De Universiteit Antwerpen in 2016-2020. Krijtlijnen voor een innovatief beleid (pdf - 820 kb)