Side header image

Onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroepen worden niet beschouwd als bestuurlijke eenheden op decentraal niveau, maar als academische eenheden die worden opgericht als tijdelijk of permanent samenwerkingsverband van academisch personeel rond een of meerdere welbepaalde onderzoeksthema's of -domeinen.

Een onderzoeksgroep kan worden opgericht om het wetenschappelijk onderzoek te organiseren, te coördineren en/of te stimuleren.

Een onderzoeksgroep kan worden opgericht binnen een faculteit of een departement, of over meerdere faculteiten of departementen heen, als een onderzoeksthema de grenzen van één eenheid overstijgt. De onderzoeksgroep wordt opgericht door een faculteit, op voorstel van een of meerdere departementen, van een of meerdere faculteiten of van het centrale bestuursniveau.