Side header image

De centrale diensten

Naast faculteiten, centra en instituten, heeft de Universiteit Antwerpen een aantal centrale diensten en departementen die instaan voor de noodzakelijke technologische, financiële, logistieke en beheertechnische organisatie en ondersteuning bij het realiseren van de kerntaken van de universiteit.

De administratieve basistructuur van de Universiteit Antwerpen telt elf departementen. Elk departement heeft specifieke bevoegdheden en wordt geleid door een departementshoofd.