Side header image

Dienst Privacy & Procesmanagement (DP²)

De werkzaamheden van de Dienst Privacy & Procesmanagement (DP²) zijn onder te brengen in twee categorieën: privacy en procesmanagement.

Privacy

De Universiteit Antwerpen stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van medewerkers, studenten en derden te beschermen volgens de Europese wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (AVG of GDPR).

Het privacybeleid zorgt ervoor dat persoonsgegevens in onze datasystemen veilig bewaard en verwerkt worden, zodat onbevoegde personen er geen kennis van kunnen nemen en ze niet gebruikt worden voor andere doelen dan die waarvoor ze werden opgevraagd. De Dienst Gegevensbescherming en Administratieve Stroomlijning is het eerste aanspreekpunt voor alle privacygerelateerde vragen.

Contact: privacy@uantwerpen.be

Procesmanagement

De Dienst Privacy & Procesmanagement (DP²) initieert en coördineert projecten die als doel hebben om organisatorische processen vlotter en efficiënter te laten verlopen of om nieuwe workflows in te voeren die bijdragen tot een efficiënte organisatie. Hiervoor wordt telkens nauw samengewerkt met de betrokken administratieve departementen/diensten en met de faculteiten. Voorbeelden hiervan zijn het integreren van de studiestage-administratie in een online platform en het verbreden van de toepassing van het Management Informatie Systeem van de Universiteit Antwerpen.

Contact: koen.pepermans@uantwerpen.be (diensthoofd) of helga.decauwer@uantwerpen.be

Contact

Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 41 11
Fax +32 3 265 44 20