Side header image

Departement Communicatie

De opdracht van het Departement Communicatie is eenvoudig samen te vatten: met alles wat we doen, willen we de reputatie van de Universiteit Antwerpen verhogen. Dat gebeurt via een rijk palet aan kanalen. Onze communicatie richt zich op de toekomstige studenten van onze universiteit, op de duizenden medewerkers, op onze tienduizenden alumni, op de media…

Wij maken de Universiteit aan de Stroom zichtbaar

Uitblinken op onderwijs- en onderzoeksvlak is vanzelfsprekend een topprioriteit voor de Universiteit Antwerpen. Maar excelleren op zich volstaat niet. We moeten het de wereld én de eigen universitaire gemeenschap ook laten weten. Zo proberen we meer en betere studenten aan te trekken, de relevantie van ons onderzoek aan te tonen en onze rol in de maatschappij duidelijk te maken.

Communicatie moet op het juiste moment binnenkomen, het hart beroeren en het verschil kunnen maken. Timing, het ideale kanaal en de juiste verpakking, liefst met het ultieme beeld, zijn dan ook ontzettend belangrijk. Het Departement Communicatie heeft de expertise in huis. Samen met de communicatieverantwoordelijke in elke faculteit gaan we er elke dag voor.

De Universiteit Antwerpen is geen eiland

We huiveren van het begrip ‘ivoren toren’. Daarom houdt de Universiteit Antwerpen dag in, dag uit contact met haar omgeving. De Antwerpse hogescholen, maar ook de andere Vlaamse universiteiten horen daar vanzelfsprekend bij. Maar we werken ook nauw samen met de stad en de hogere overheden, met het bedrijfsleven, met het socio-culturele veld… Het Departement Communicatie speelt een faciliterende rol bij het leggen van die contacten.

Onze symbolen zijn belangrijk

De Universiteit Antwerpen moet een sterk merk zijn. Een eenvormige huisstijl is daarom onmisbaar. Het Departement Communicatie maakt die huisstijl zo dienstbaar mogelijk voor alle geledingen van de universitaire gemeenschap. Via merchandising zorgen we ervoor dat iedereen de naam van onze universiteit met trots kan dragen.

Op welke domeinen zijn we actief?

  • Interne communicatie: intranet Pintra, Pintra Magazine, nieuwsbrieven, …
  • Externe communicatie: Magazine Universiteit Antwerpen, sociale media, persberichten, website, Kinderuniversiteit, …
  • Alumniwerking: alumni-activiteiten,Talent Forum, …
  • Studie-informatie en werving: infodagen, brochures, …
  • Services: vormgeving, copywriting, beelddatabank, webdesign, CRM, adressenbeheer, …

 

Contact

Departement Communicatie Stadscampus, Hof van Liere
HvL 1.13
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 41 11
communicatie@uantwerpen.be