Side header image

Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding

Bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding kan je als student terecht voor informatie, advies, begeleiding en training.

Wat doet de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding allemaal?

  • Advies over studeren aan de Universiteit Antwerpen;
  • toeleiding kandidaat-studenten zonder diploma secundair onderwijs (Procedure Afwijkende Toelating);
  • begeleiding bij studiekeuze en/of heroriëntering;
  • begeleiding bij studievaardigheden, studieplanning en uitstelgedrag;
  • psychologische begeleiding en psychotherapie;
  • begeleiding bij een functiebeperking;
  • begeleiding bij een topsport- of kunstbeoefening;
  • afstudeerbegeleiding.

StudentenInformatiePunt (STIP)

Het STIP is het algemene aanspreekpunt voor de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding. Je kan er terecht met vragen rond bovenstaande onderwerpen.

Maak een afspraak.

Contact

StudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus, Gebouw E
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72 / 0471 114 102
stip@uantwerpen.be