Side header image

Dienst Internationale Samenwerking

De Dienst Internationale Samenwerking is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en beleidsimplementatie op het gebied van de internationalisering.  De kernopdrachten zijn informeren en sensibiliseren, coördineren, faciliteren van initiatieven inzake internationalisering en de internationale samenwerking. 

Dit vertaalt zich in taken gericht op de volgende domeinen en doelgroepen:

 • beleidsondersteuning op instellings- en Vlaams niveau
 • faciliteren van internationale onderwijsprojecten
 • faciliteren en beheer van Noord-Zuid samenwerking (VLIR-UOS projecten)
 • faciliteren van zomerscholen (Antwerp Summer University) en coördinatie van interdisciplinaire initiatieven
 • beheer van bilaterale akkoorden met partneruniversiteiten
 • beleidsvoorbereiding, -opvolging en procesbewaking inzake inkomende en uitgaande studentenuitwisseling
 • dienstverlening  inzake mobiliteiten van en naar het buitenland:
  • inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten (Erasmus en andere) i.s.m. faculteiten en opleidingen
  • docentenuitwisseling (Erasmus en andere)
  • buitenlandse stages na de studie (uitgaand)
  • verder specialiseren in het buitenland na de student (uitgaand)
  • thesis- en stagestudenten naar het Zuiden
  • groepsreizen
 • internationale PR en netwerking, ondersteuning en opvolging van de internationale contacten op UA-beleidsniveau

Verder is de dienst ook regionaal georganiseerd:

 • Europa + USA + Canada + Australië + Nieuw-Zeeland
 • Azië + Oost-Europa (niet EU), Midden-Oosten,  Noordelijk en Zuidelijk Afrika
 • Sub-Sahara Afrika + Midden en Zuid-Amerika

Voor elk van de regio’s is er een contactpersoon. Zij beschikken over kennis  inzake externe financieringskanalen,  zorgen voor begeleiding van projectaanvragen, geven advies over projectbeheer, werken mee aan interne en externe beleidsstrategieën, geven algemene landeninformatie, ontvangen delegaties.

Samen met het Departement Onderwijs van de Universiteit Antwerpen maakt de Dienst Internationale Samenwerking ook deel uit van de Cel Internationalisering van de Studieprogramma’s (CIS).

Contact

Dienst Internationale Samenwerking Gratiekapelstraat 10
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 94 91
internationaloffice@uantwerpen.be