Side header image

Interne audit

De Interneauditdienst voert audits uit. Deze audits evalueren de effectiviteit en efficiëntie van risicobeheersing, controle en behoorlijk bestuur, en formuleren aanbevelingen en adviezen.

De Interneauditdienst is een interne onafhankelijke entiteit opgericht door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. De Interneauditdienst ondersteunt het Auditcomité en de Raad van Bestuur in de uitoefening van hun toezichthoudende rol zoals gedefinieerd in het auditcharter.

Contact

Johan Serré Stadscampus, Hof van Liere
HvL 1.02
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 45 53
johan.serre@uantwerpen.be