Side header image

De Juridische Dienst

Deze interdepartementale ondersteunende structuur bundelt alle juridische kennis die beschikbaar is binnen de bedrijfsvoering. De dienst staat onder gemeenschappelijke aansturing van de Beheerder Financiën en het Departementshoofd Onderzoek.

Contracten

Het Juridisch OpvolgingsCentrum (JOC) is verantwoordelijk voor de contractopvolging en juridische aspecten van de intellectuele eigendomsrechten van de universiteit, in het bijzonder in het kader van overeenkomsten met binnen- en buitenlandse private partners, maar ook voor alle andere individuele academische dossiers, met inbegrip van het academisch contentieux (studenten en academisch personeel).

Daarnaast wordt ook de Bedrijfsjuridische Dienst in het JOC geïntegreerd. Deze verzorgt ondermeer de giften/legaten, verhuringen, …

Proactief

Via een proactieve aanpak proberen we juridische risico’s op te sporen, op te volgen, te voorkomen en in te dekken. We zorgen ervoor dat belangrijke beslissingsprocessen  vlot verlopen en anticiperen op juridische dreigingen en opportuniteiten.

Contact

Juridisch OpvolgingsCentrum (JOC) Campus Middelheim, Gebouw A
A.042
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 78
joc-overeenkomsten@UAntwerpen.be