Side header image

De Milieudienst

Met ruim 20 000 zijn we, verdeeld over vier campussen. Allemaal druk bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of ondersteunende diensten. Een groot bedrijf dus, met vergunningen, toelatingen en rapporteringen die allemaal in orde moeten zijn.

Daarnaast is de milieudienst verantwoordelijk voor de inzameling, en correcte afvoer van al het afval. Tegelijk houden we de ecologische voetafdruk nauwlettend in de gaten en verduurzamen we stapsgewijs.

Een groot bedrijf met vele activiteiten

Niet alleen het onderzoek, maar ook de vele interne diensten zorgen voor een veelheid aan activiteiten: (milieu)gevaarlijke producten, lozen van afvalwater, opslag van gassen, werken met pathogene of genetisch gemodificeerde organismen, werken met (proef)dieren, afvoer van kadavers, … Allemaal dingen waar je niet zomaar aan mag beginnen.

De milieudienst houdt het overzicht op al deze vergunningen en toelatingen en zorgt voor de administratieve afhandeling ervan. In samenspraak met de betrokken onderzoeksgroep of dienst maken we alles in orde. Voor bioveiligheid doen we een beroep op externe expertise.

Bij verbouwingen of nieuwbouw wordt het advies van de milieudienst gehoord om de milieuimpact zo klein mogelijk te houden.

Opgeruimd staat netjes

Met zo’n 220 ton afval op jaarbasis, verspreid over de campussen, is het duidelijk dat deze afvalberg een grote belasting is voor het milieu en dat de verwerking ervan zware kosten met zich mee brengt. Om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, voeren we een doorgedreven afvalbeleid.

De milieudienst houdt het overzicht van de hoeveelheden bedrijfsafval, de verschillende stromen en de manier waarop de afvalstoffen worden verwerkt. Een goede scheiding aan de bron is voor ons van groot belang om alles wettelijk correct af te voeren en correcte prijzen te kunnen bedingen bij de verwerkers. Omdat grondstoffen alsmaar schaarser worden, vinden we het belangrijk om zuivere fracties in te zamelen, die zijn immers het interessantst in een volgende verwerkingsstap.

De kosten voor de afvoer en ophaling van afvalstoffen worden zoveel mogelijk doorgerekend aan die diensten of departementen die de verontreiniging veroorzaakten. Op deze manier hopen we medewerkers te stimuleren om  bewuster met hun afval om te springen, afval te beperken en gebruik van alternatieve producten in overweging te nemen.

Dat we sorteren en recycleren spreekt voor zich, maar onder het motto ‘kleine beetjes maken veel werk’, moedigen we onze medewerkers ook aan om aan afvalpreventie te doen. Je lunch meenemen in een brooddoos in plaats van aluminiumfolie, porseleinen tassen zetten bij de koffiezetmachine, recto verso kopiëren, of nog beter: helemaal niet kopiëren waar het niet nodig is, zoals bij deliberaties (die kunnen even goed geprojecteerd worden)...

Ook hergebruik vereist minder energie of grondstoffen, daarom werken we samen met de kringwinkel voor de ophaling van nog bruikbaar materiaal. De centrale aankoopdienst heeft een heel gamma herbruikbare of gerecycleerde artikelen ter beschikking voor de interne bestellingen.

Energiebewust op alle vlakken

Aan de Universiteit Antwerpen kozen we voor groene stroom, wat niet wil zeggen dat we die energie door ramen en deuren mogen laten verdwijnen. De experten van de technische dienst kijken er voortdurend op toe of er processen energie-efficiënter kunnen gebeuren. Wanneer  installaties aan vervanging toe zijn, kiezen we voor een energiezuinige variant.

Het personeel krijgt telkens enkele dagen voor een collectieve sluitingsperiode een herinnering om alle sluipverbruikers uit te schakelen. De reacties daarop zijn positief, waaruit we mogen afleiden dat deze informatie gesmaakt wordt.

Groenbeheer en biodiversiteit

Je kan er niet naast kijken, een groot deel van onze campussen liggen in het groen. We zorgen voor nog meer biodiversiteit op al onze campussen. Een groendak op de Stadscampus, bijenhotels op de Campus Groenenborger en Drie Eiken, extra aandacht en signalisatie tijdens de paddentrek en het opmaken en uitvoeren van een bosbeheersplan op Campus Drie Eiken. Het groenbeheer gebeurt op een milieuvriendelijke manier, zonder herbiciden en pesticiden, en bij nieuwe aanplant wordt er gekozen voor onderhoudsarme, inheemse soorten.

Duurzaamheid: van menukaart tot fietsherstellingen

Naast een doorgedreven afvalbeleid is duurzaamheid een van onze stokpaardjes. De Universiteit Antwerpen is een universiteit met een duurzame visie en wil die duurzaamheid implementeren in haar ganse werking. Studenten en medewerkers een duurzaam geweten schoppen, is dan ook een van onze kerntaken.

De studenten gebruiken meer en vaker herbruikbare bekers tijdens grote en kleine evenementen, en kunnen voor tips en ondersteuning altijd terecht bij de duurzaamheidscoördinator.

De studentenrestaurants zitten volop in een verduurzamingstraject. Zo hebben we de Donderdag Veggiedag- ingevoerd: een actie van EVA vzw ter promotie van (meer) vegetarische voeding. Elke donderdag zet de universiteit een vegetarische schotel in de kijker. Alle rijst en pasta zijn biologisch. Je vindt enkel nog seizoensgroenten in de saladbar, en broodjes en meeneemsoep worden verpakt in bio-afbreekbare potjes en verpakkingen. Alle koffie en thee aan de universiteit hebben een fair-trade label.

Ook op vlak van mobiliteit zet de Universiteit Antwerpen haar duurzaamste beentje voor. Door te investeren in fietsvoorzieningen (douches, extra fietsenstallingen en fietsherstellingen op de werkplek, extra stimuli via Bike-to-Work), het openbaar vervoer (derdebetalersysteem) en carpoolen (met in de toekomst gereserveerde parkeerplaatsen) willen we het autogebruik doen dalen. We krijgen daarbij extra financiële ondersteuning van minister van mobiliteit Crevits via subsidiëring uit het Pendelfonds.

Tot slot nemen we deel aan campagnes zoals Dikke Truiendag, Ik Kyoto, Wereldwaterdag en worden sommige examens sinds kort op de iPad afgelegd. Per student spaart dat al gauw 200 bladzijden papier. Samen met de medewerkers en de studenten blijven we ons inzetten om van onze alma mater een groenere en milieubewustere organisatie te maken.

Contact

Milieudienst Campus Middelheim, Gebouw I
M.I. 237-239
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 20 21
marleen.clerinx@uantwerpen.be