Side header image

Departement Onderwijs

Het Departement Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen te alle tijden. We innoveren en professionaliseren het onderwijsaanbod voortdurend. Tot slot staan we de Onderwijsraad bij in het uitvoeren van zijn beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdrachten.

Binnen het Departement Onderwijs reflecteren we voortdurend over het onderwijsaanbod van de Universiteit Antwerpen. Onze hoofdtaak is het bewaken van de kwaliteit. Maar we staan ook stil bij wat voor studenten we willen afleveren. Zo vinden we het niet alleen belangrijk dat onze studenten excelleren in hun vakgebied, maar ook dat ze over algemene vaardigheden moeten beschikken zoals leiding geven, creatief zijn en helder communiceren.

We houden de regelgeving in het oog

Wie op zoek is naar informatie over procedures, reglementen, decreten en overeenkomsten is bij het Departement Onderwijs aan het juiste adres. Wij nemen zowel de interne regelgeving (zoals bijvoorbeeld het examenreglement) als de externe regelgeving (zoals bijvoorbeeld het invoeren van een nieuwe opleiding) voor onze rekening.

De Onderwijsraad en werkgroepen

De onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de Universiteit Antwerpen. De raad heeft drie hoofdtaken:

Het ontwikkelen en uitdragen van de onderwijsvisie
Het voorbereiden van de algemene onderwijs- en examenregelingen
Het coördineren van de curriculumherzieningen en de onderwijsevaluaties

Daarnaast zijn er zeven werkgroepen actief die het onderwijsbeleid en investeringen in onderwijs voorbereiden en uitwerken.

Kwaliteitszorg en innovatie op maat van elke faculteit

In 2004 werd in elke faculteit een Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg van het Onderwijs (CIKO) opgericht. Hun opdracht bestaat erin het kwaliteitszorgbeleid en de onderwijsinnovatie  in de faculteiten en onderwijscommissies te ondersteunen. Ze kunnen zowel top-down naar de individuele docenten toe werken als bottom-up naar de onderwijscommissies en het facultaire en instellingsbeleid.

Kwaliteitszorg

Elke docent kent ongetwijfeld het werk van de facultaire CIKO van de evaluatie van opleidingsonderdelen. De CIKO-medewerkers plannen deze evaluaties, zorgen voor de afname bij studenten en koppelen de resultaten terug. Samen met de decaan en onderwijscommissies nemen ze indien nodig gepaste verbeteracties. Dit is de meest zichtbare opdracht van de CIKO’s. Daarnaast zijn ze betrokken bij programma-evaluaties, studietijdmetingen en de voorbereiding van visitaties en van de instellingsreview.

Innovatie

In het kader van het innovatieluik volgen we de UFOO-projecten (Universitair Fonds voor OnderwijsOntwikkeling) op, ondersteunen we de curriculumontwikkeling en zetten we een onderwijskundig professionaliseringsbeleid neer.

De coördinatie en ondersteuning van alle CIKO’s wordt opgenomen door de Cel Kwaliteitszorg van het Departement Onderwijs. De Werkgroep Kwaliteitszorg en Innovatie (WIKO), een werkgroep van de onderwijsraad, zet het kwaliteitszorgbeleid van onze instelling uit en volgt dit op. Hier worden in overleg tussen alle CIKO’s en het Departement Onderwijs afspraken gemaakt over instrumenten, processen en procedures voor kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie.

Media en leeromgevingen

Om haar docenten de mogelijkheden te bieden om een krachtige leeromgeving voor studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs tot stand te brengen, stelt het Departement Onderwijs een mix van traditionele en elektronische hulpmiddelen ter beschikking. Verder wil het departement de studenten voorzien van studielandschappen waar ze computers ter beschikking hebben.

Andere onderwijsinitiatieven

Tot slot biedt het Departement Onderwijs nog tal van andere onderwijsinitiatieven aan. Dankzij ons studiecentrum van de Open Universiteit kunnen studenten deelnemen aan flexibel afstandsonderwijs. Centrum WeST biedt studenten dan weer de mogelijkheid om werken en studeren te combineren. Tot slot is ook de internationalisering van de studieprogramma's een belangrijke ontwikkeling binnen de universiteit . Hiervoor werd de Cel voor Internationalisering van de Studieprogramma's (CIS) opgericht.

Contact

Departement Onderwijs Campus Middelheim, Gebouw A
A 215
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 03
onderwijs@uantwerpen.be