Side header image

Het Departement Onderzoek en Innovatie

Samen met onderwijs en dienstverlening behoort wetenschappelijk onderzoek tot de kerntaken van de Universiteit Antwerpen. De reputatie van een universiteit staat of valt met de kwaliteit en de kwantiteit van haar onderzoek, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Onze onderzoekers kunnen op ons rekenen

Met het Departement Onderzoek en Innovatie werken we dagelijks aan een krachtdadig onderzoeksbeleid. Onze medewerkers helpen de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op heel diverse vlakken. Zo zoeken ze mee naar geschikte financieringsbronnen, zowel intern als extern, en naar valorisatiemogelijkheden voor hun vindingen.  Ze staan ook in voor de kwaliteitszorg van het onderzoek aan onze universiteit en voor alle mogelijke juridische aspecten (contractopvolging, intellectuele eigendomsrechten, …).

Brug tussen universiteit en buitenwereld

Het Departement Onderzoek en Innovatie staat niet alleen ter beschikking van de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Ook voor de buitenwereld  is het departement absoluut relevant. Bedrijven of organisaties die op zoek zijn naar een bepaalde expertise of die willen samenwerken met de universiteit, kunnen bij de medewerkers van de Interfacedienst terecht. Zo vormt het Departement Onderzoek en Innovatie de brug tussen de buitenwereld en onze onderzoekers.

Hoe is het Departement Onderzoek en Innovatie gestructureerd?

Binnen het Departement Onderzoek en Innovatie functioneren volgende diensten:

  • Grants Office
  • Dienst Valorisatie
  • Dienst Onderzoeksaangelegenheden 
  • Antwerp Doctoral School

Verder participeert het departement namens de Associatie Antwerpen in de werking van het Expertisecentrum Onderzoeks- en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM-Antwerpen).

Contact

Departement Onderzoek en Innovatie Campus Middelheim, gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 02
research@uantwerpen.be