Side header image

Antwerp Doctoral School

Aan de Universiteit Antwerpen zijn er jaarlijks meer dan tweehonderd doctoraatsstudenten die hun proefschrift verdedigen. De Antwerp Doctoral School helpt hen het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereidt hen voor op hun verdere carrière, dankzij een op maat gemaakte doctoraatsopleiding.

Een passie voor onderzoek

Voor velen is een doctoraat het hoogtepunt van de academische carrière. De titel van ‘doctor’ is immers de hoogste graad die je aan een universiteit kan halen.

Lange tijd werd de doctoraatsstudie beschouwd als het eenzame werk dat een onderzoeker in een labo of biblio­theek verrichtte. Hoewel dat individuele labeur er zeker ook bij hoort, is een doctoraatsonderzoek erg dynamisch. Doctorandi krijgen de mogelijk­heid om hun onderzoeksinteresse te delen met andere specialisten, om hun passie voor hun vak uit te dragen aan studenten, om internationaal te verkennen wat hun collega’s uitvoeren en om op hoog niveau vaardigheden te verwerven die enorm relevant zijn voor alle mogelijke professionele carrières.

Een steuntje in de rug

Doctoreren is een ongemeen boeiend, maar tegelijk ook erg intensief proces waarbij de druk hoog kan oplopen. Daarom stelt de Antwerp Doctoral School alles in het werk om haar doctorandi en promotoren optimaal te begeleiden en stuurt ze het beleid van de universiteit in deze materie.

Centraal staat de verplichte doctoraatsopleiding waarbij doctorandi de kans krijgen duidelijk omschreven competenties verder uit te bouwen. Deze helpen hen om het doctoraatstraject zo vlot mogelijk te doorlopen. Het bereidt hen ook voor op hun postdoctorale carrière, binnen of buiten de academische wereld.

Wie aan een doctoraat begint, komt terecht in een van de onderzoeksteams die de universiteit rijk is en kan daar rekenen op de ondersteu­ning van andere researchers. Ook doctoraatsstudenten die verbonden zijn aan een hogeschool binnen de Antwerpse associatie of aan een onderzoeksinstelling zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde, kunnen rekenen op de steun van de doctoraatsschool.

Vinger aan de pols

De Antwerpse Doctoraatsschool waakt over de voortgang van het doctoraat via een jaarlijkse rapportering. Daarnaast biedt ze doctorandi onder meer  een gratis Nederlands- en Engelstalig cursusaanbod, financiële en administratieve ondersteuning. Tot slot houdt ze de doctorandi op de hoogte van interessante initiatieven en activiteiten via nieuwsbrieven en infosessies.