Side header image

Departement Universiteit en Samenleving

De Universiteit Antwerpen is een actueel en dynamisch kenniscentrum en zeker geen “ivoren toren”.  We treden actief naar buiten en smeden banden met de brede samenleving. Het Departement Universiteit & Samenleving is een laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft voor en over onze academische gemeenschap.

Over het muurtje kijken

We zijn er ons van bewust dat de Universiteit Antwerpen ook een maatschappelijke rol vervult. In de eerste plaats gaan we op zoek naar een dynamische samenwerking binnen de regio Antwerpen.  Een goede regionale verankering komt de universiteit immers ten goede op vlak van onderzoek en onderwijs en bevordert de dienstverlening. Binnen dit kader werd het universiteitsfonds opgericht als koepel van elke vorm van mecenaatfinanciering. Het Universiteitsfonds doet een beroep op de loyaliteit van alumni, bedrijven en al wie de Universiteit Antwerpen een warm hart toedraagt.

Maar ook buiten de Antwerpse regio bouwen we bruggen. Het Departement Universiteit & Samenleving ontwikkelt tal van activiteiten voor het brede publiek. Een goed contact met de economische, socio-culturele en onderwijswereld en een open werking rond cruciale maatschappelijke uitdagingen staan daarbij centraal.

Gelijke kansen voor iedereen

De Universiteit Antwerpen engageert zich om meer en beter werk te maken van gelijke kansen, zowel voor haar medewerkers als voor haar studenten. Gelijke kansen en diversiteit vervullen een belangrijke plaats in het HR-beleid. ‘Gezinsvriendelijk vergaderen’ en  kinderopvang zijn  maar enkele van de vele  initiatieven die de voorbije jaren werden ingevoerd om de combinatie werk en gezin te faciliteren.

We realiseren ook projecten die gelijke kansen voor studenten stimuleren zoals Tutoraat, Mentoraat plus en Klimop!. Deze projecten werken vnl. op de instroom en doorstroom van leerbedreigde studenten.

Daarnaast biedt het  project ‘Monitoraat op Maat’ begeleiding aan studenten die het academisch Nederlands als een struikelblok ervaren en biedt Centrum WeST ondersteuning aan studenten die werken en studeren combineren. Binnen de Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding wordt werk gemaakt van bijzondere faciliteiten voor studenten met een functiebeperking.

Kritische zelfreflectie

De Universiteit Antwerpen is een dynamische organisatie die essentieel bij de samenleving betrokken is. Evoluties in de samenleving vragen dan ook aandacht en zelfbevraging van de universiteit. Onze opdrachtverklaring moet geregeld op haar actualiteitswaarde getoetst worden. Externe positionering vergt immers niet alleen een openheid naar de samenleving, maar ook een duidelijke visie op de opdracht van de universiteit.

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het actief pluralisme, dat intern wordt opgevolgd door het Centrum Pieter Gillis. Dit actief pluralisme mag niet los staan van het geheel van de universitaire opdracht, maar moet daarin op een natuurlijke wijze worden verweven. Binnen de zeer diverse Antwerpse samenleving kan de Universiteit Antwerpen zich mee positioneren als een denkcentrum voor het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit.

Contact

Departement Universiteit & Samenleving Campus Middelheim, Gebouw A
A224
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 30
dienstverlening@uantwerpen.be