Op deze pagina kan u meer informatie vinden over wachtwoorden van personeelsaccounts bij de Universiteit Antwerpen. Meer uitgebreide informatie hierover kan u steeds vinden op Pintra bij het departement ICT.

Beleid en jaarlijkse wijziging

Uw UAntwerpen wachtwoord verleent u toegang tot verschillende ICT-faciliteiten van de Universiteit Antwerpen. Wees je daarom bewust van de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Geef het nooit door aan anderen en wijzig het meteen als u vermoedt dat iemand het kent.

Het wachtwoordbeleid voor accounts binnen de Universiteit Antwerpen bestaat uit volgende principes:

 • het jaarlijks wijzigen van het wachtwoord is verplicht
 • bij het instellen van een nieuw wachtwoord wordt gecontroleerd of het nieuw gekozen wachtwoord voldoende sterk is; enkel een voldoende sterk wachtwoord wordt geaccepteerd
 • bij wijziging mag er geen herneming zijn van de laatste 10 wachtwoorden

Bij nadering van de datum voor jaarlijkse wijziging ontvangt u een e-mail afkomstig van password-expiry@uantwerpen.be. Surf daarna naar de Password Site om het nodige te doen.

Wachtwoord wijzigen

Als u uw huidig wachtwoord kent en het wilt wijzigen, kan dit via de Password Site.

Raadpleeg de wachtwoordvereisten
Wanneer u een nieuw wachtwoord instelt, controleer dan eerst aan welke voorwaarden wachtwoorden moeten voldoen binnen de universiteit. Zo zal het wijzigen van uw wachtwoord vlot verlopen.

Wees zelfredzaam
Mocht u uw wachtwoord na de wijziging niet meer herinneren of uw account werd geblokkeerd, omdat u te veel foutieve inlogpogingen heeft gedaan, zorg er dan voor dat u zelfredzaam bent! Voer uw privé e-mailadres en gsm-nummer vóór uw wachtwoordwijziging in op de Password site. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Wees geduldig
Sommige applicaties zullen wat tijd nodig hebben om de wachtwoordwijziging te verwerken. Het kan zijn dat u dus nog niet meteen uw nieuwe wachtwoord overal zal kunnen gebruiken. Panikeer dan zeker niet. Om deze tijd te beperken kan u best uw wachtwoord wijzigen vanop het on campus netwerk of verbinding maken met de VPN als u elders werkt.

Procedure

 1. Ga naar de Password Site. Log uzelf in met uw UAntwerpen account en klik op "Change password".
 2. Volg de instructies op het scherm. Geef uw oud wachtwoord in en tweemaal uw nieuw wachtwoord. Bevestig daarna door op “Change Password” te klikken.

Meer informatie vindt u terug op Pintra.

Bent u uw huidige wachtwoord vergeten?
Raadpleeg dan het luik "Geen toegang meer tot uw account" op deze pagina.

Wachtwoordvereisten

Hieronder worden de wachtwoordvereisten binnen de Universiteit Antwerpen beknopt toegelicht:

 • Een wachtwoord moet bestaan uit minimum15 tot maximum 30 karakters.
 • Deze tekens moeten hoofdletters, kleine letters, cijfers en een speciaal teken bevatten.
 • Gebruik geen accenten, trema’s, accenten, circonflexe of tekens zoals µ, $, €, ç. Deze werken niet goed samen met de VPN service.
 • Een wachtwoord mag geen onderdeel van je volledige naam bevatten.
 • Een nieuw wachtwoord moet voldoende verschillen van uw vorige wachtwoorden.
 • Het wachtwoord mag niet te zwak zijn.
 • Gebruik uw UAntwerpen wachtwoord nooit voor andere toepassingen dan degene die zijn gekoppeld aan je UAntwerpen account.

Tips

 • Gebruik een wachtwoordzin i.p.v. een wachtwoord. Een voorbeeld van zo een zin is: Dit is een Xtreem lang w8woord, maar het werkt wel!
 • Een goed wachtwoord is gemakkelijk te onthouden maar moeilijk te raden voor een computer.
 • Een goed wachtwoord is ook moeilijk te raden door anderen. Gebruik geen termen die u veel gebruikt op sociale media. Als u bijvoorbeeld fan bent van heavy metal, dan zijn heavy metal termen zoals gitaarmerken makkelijk te raden.

Geen toegang meer tot uw account?

Als u vermoedt dat uw wachtwoord werd gekraakt, probeer het dan onmiddellijk te resetten. Als dit niet lukt via de Password Site, neem dan zo snel mogelijk contact op met de helpdesk ICT via 03 265 48 08 of via helpdesk@uantwerpen.be.

Stel een nieuw wachtwoord in
U kunt een e-mailbericht voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord naar uw privé e-mailadres laten sturen.

Procedure:

 1. ​Ga naar de Password Site en klik op "Click here to reset your password".
 2. Volg de instructies op het scherm. De e-mail of sms wordt verstuurd naar het privé e-mailadres of privé gsm-nummer dat u vooraf hebt opgegeven op de Password Site.
 3. Geef de verificatiecode die u net ontvangen hebt in op de website. Volg opnieuw de instructies op het scherm om opnieuw een wachtwoord in te stellen.

 ! Dit kan enkel als u vooraf uw privé e-mailadres hebt geregistreerd op Password Site.

Hoe uw privé e-mailadres en GSM-nummer ingeven/wijzigen?
Uw privé e-mailadres en gsm-nummer dienen op voorhand te worden ingegeven op de Password Site. Meer informatie vindt u hier.

Lukt dit niet?
Als u nooit eerder uw privégegevens hebt ingegeven op de Password Site dan zal dit niet werken.

Neem in dat geval contact op met de helpdesk ICT via 03 265 48 08 of via helpdesk@uantwerpen.be. Zij doen het nodige om u verder te helpen.