Aanvragen verlenging account bij uitdiensttreding

Bij uitdiensttreding van een personeelslid wordt het account (inclusief het UAntwerpen-mailadres) afgesloten volgens de volgende criteria:

 • Personeelsleden waarvan het contract ten einde loopt, houden hun account tot de laatste dag van de maand, volgend op de maand waarin hun contract ten einde loopt (de toegang tot de gemeenschappelijke bestanden kan wel direct afgesloten worden, afhankelijk van de noden van de dienst) Termijn: 1 maand na uitdiensttreding.
   
 • Bij ontslag wegens dringende reden wordt het account direct afgesloten.
   
 • Personeelsleden die op pensioen gaan houden hun account tot 3 maanden na de op pensioen stelling (de toegang tot de gemeenschappelijke bestanden kan wel direct afgesloten worden, afhankelijk van de noden van de dienst) Termijn: 3 maanden na uitdiensttreding.
   
 • Emeriti met (occasionele) opdracht kunnen hun account laten verlengen door zich via hun faculteit te laten inschrijven bij Departement Personeel & Organisatie.
   
 • Emeriti zonder opdracht kunnen hun account laten verlengen door zich eveneens via hun faculteit te laten inschrijven, maar dan in het Derdensysteem.
   
 • Een ex-personeelslid kan natuurlijk zelf vragen om zijn/haar account sneller af te sluiten. Dit kan best gebeuren via mail naar helpdeskICT@uantwerpen.be.

Indien er een noodzaak is om een account langer open te houden, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de dienst of faculteit waartoe u behoorde. Indien zij deze verlenging noodzakelijk achten, kunnen zij u dan registreren via het derdenbeheer.

Verlenging van een gedeelde of role-based account

Om een gedeelde of role-based account te verlengen volstaat het dat de verantwoordelijke van deze mailbox een e-mailbericht stuurt naar sysua@uantwerpen.be om deze jaarlijkse verlenging aan te vragen. Gedeelde accounts worden iedere keer met maximaal 1 jaar verlengd.

Verlenging van een guest account

Een guest account wordt verlengd via het derdenbeheer. Contacteer hiervoor uw secretariaat.