Wanneer een medewerker van de Universiteit Antwerpen een map of een bestand met u deelt via OneDrive ontvangt u hier een e-mailbericht over. Om de inhoud die u werd toegestuurd te openen klikt u op de blauwe knop Open.

Op de webpagina die vervolgens geopend wordt vult u het e-mailadres in waarop u het e-mailbericht heeft ontvangen. Klik daarna op Continue waarna er een verificatiecode wordt verzonden naar dit e-mailadres.

Deze verificatiecode kopieert en plakt u vervolgens in het veldje Enter code, en klikt u op Verify. Hierna zal de map of het bestand dat onze medewerker met u gedeeld heeft openen in de browser.
 

Tip
Het verzendadres van dit soort e-mailberichten is steeds de naam van de medewerker die bestanden met u wil delen. Het feitelijke e-mailadres is echter steeds no-reply@sharepointonline.com. Krijgt u deze berichten in uw spam folder, dan kan u dit e-mailadres toevoegen aan de vertrouwde afzenders van uw e-mailprogramma. Contacteer hiervoor uw lokale helpdesk of IT-supportmedewerker.