De Universiteit Antwerpen zet voortdurend in op het verbeteren van de informatieveiligheid en de integere omgang met persoonsgegevens.  

Personeelsleden, studenten en derden moeten kunnen rekenen op een performante en veilige ICT-omgeving. Ook de intellectuele eigendom van de universiteit, personeel en partners moet adequaat beschermd worden tegen verlies en onrechtmatig gebruik. 

Bij kwaliteitszorg hoort ook de zorgvuldige omgang met informatie zoals gegevens van studenten, personeel, persoonsgegevens van deelnemers aan het onderzoek, onderzoeksdata en de bescherming van intellectuele eigendom. De betrouwbare werking van de ICT-toepassingen is een cruciale en belangrijke pijler in dit verhaal.

Informatieveilige toekomst

De Universiteit Antwerpen neemt verschillende initiatieven om een adequaat informatieveiligheidsbeleid uit te tekenen. Dat start uiteraard met het opzetten van systemen met concepten als gelaagde veiligheid, resilience en privacy als design als uitgangspunten. De universiteit zet actief in op sensibilisering om samen met haar personeelsleden en studenten te werken aan een informatieveilige toekomst. Deze sensibiliseringscampagne is beter bekend onder de naam ICT Safety Collective. Informatieveiligheid is immers een taak waar iedereen van ons een rol in te spelen heeft. De universiteit bouwt ook steeds verder aan het verbeteren en optimaliseren van de technische en organisatorische maatregelen die de veilige verwerking van informatie faciliteren.

Deze pagina vormt samen met de privacyverklaring, het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden het kader van het informatieveiligheidsbeleid van UAntwerpen.