Side header image

De interfacultaire bestuurlijke en academische eenheden

Twee of meer faculteiten kunnen, op eigen initiatief of op vraag van het centrale niveau, inter- of multidisciplinaire dan wel interfacultaire departementen, vakgroepen en/of onderzoeksgroepen oprichten voor de verankering van inter- of multidisciplinaire initiatieven.