Side header image

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt 25 leden, met name:

  • de rector, de voorzitter van de Onderzoeksraad, de voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitter van de Raad Dienstverlening
  • zes verkozen leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, drie leden het Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel, drie leden van het Administratief en Technisch Personeel en drie studenten
  • drie leden waarvan telkens één lid aangewezen wordt door de minister van Onderwijs, door de gouverneur van de provincie Antwerpen en door de provinciaal van de Sociëteit van Jezus
  • drie door de Raad van Bestuur gecoöpteerde leden uit de politieke, socio-economische en culturele milieus

De Raad van Bestuur oefent onder andere volgende bevoegdheden uit:

  • het vastleggen van richtlijnen voor oriëntatie, organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening,
  • het bepalen en goedkeuren van de begroting en de personeelsformatie
  • het benoemen van de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel en het Administratief Personeel van niveau A.

Contact

Secretariaat Raad van Bestuur Campus Middelheim, Gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 01