Side header image

Het Bestuurscollege

Het Bestuurscollege bestaat uit:

  • de rector, die voorzitter is
  • de voorzitter van de Onderwijsraad, de voorzitter van de Onderzoeksraad en de voorzitter van de Raad Dienstverlening
  • de algemeen beheerder
  • telkens één lid behorend tot het ZAP, AAP, ATP en de studenten.

De decanen worden uitgenodigd op de zittingen van het Bestuurscollege

Het Bestuurscollege oefent onder andere volgende bevoegdheden uit:

  • het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur
  • het sluiten van overeenkomsten
  • het open verklaren van ambten
  • het benoemen van het Assisterend Academisch Personeel en het Administratief en Technisch Personeel

Contact

Secretariaat Bestuurscollege Campus Middelheim, Gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 01