Side header image

Het College van Decanen

De decanen vormen een college, dat wordt voorgezeten door de rector. Dit College van Decanen adviseert op verzoek of op eigen initiatief het universiteitsbestuur over alle strategische academische aangelegenheden.

Het College van Decanen fungeert als adviesorgaan voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege inzake aangelegenheden die door hun aard van primordiaal en strategisch belang zijn voor de universiteit.