Side header image

Vakgroepen

Een faculteit kan vakgroepen oprichten. Vakgroepen worden niet beschouwd als bestuurlijke eenheden op decentraal niveau, maar als academische eenheden die worden opgericht als overlegorgaan voor het academisch personeel in een bepaald vakgebied of een cluster van verwante vakgebieden.
 

Vakgroepen hebben enkel een adviesbevoegdheid.