Actuele activiteiten

  • “Belastingen op beleggingsinkomsten: meer neutraliteit of meer differentiatie”
    6 december 2017

Op 6 december wordt het colloquium “Belastingen op beleggingsinkomsten: meer neutraliteit of meer differentiatie. En wat als alle beleggingsinkomsten gelijk zouden belast worden?” georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen.

Het programma en bijkomende informatie vindt u hier.

  • Openbare doctoraatsverdediging Nathalie Wittock
    15 december 2017

Nathalie Wittock verdedigt op 15 december 2017 haar proefschrift met oog op het behalen van de titel 'doctor in de rechten', met als titel: Verkoopbevorderende technieken en BTW - Een zoektocht naar neutraliteit voor de verkooppromotor, tevens rekening houdende met de andere hoofdkenmerken en principes van het btw-systeem. Deze publieke verdediging gaat door in de Promotiezaal Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen.

In samenwerking met de Univeriteiten van Tilburg, Bologna en Wenen, organiseert Antwerp Tax Academy namens de Universiteit Antwerpen in 2017 een opleiding rond staatssteun voor nationale rechters.
Meer informatie over de opleiding.
 

De permanente vorming douanerechten en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding die in samenspraak met de FOD Financiën wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (Nederlandstalig luik) en de Universiteit Luik (Franstalig luik). Bij het uitwerken van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework .

In een eerste fase wordt een algemene module georganiseerd (zie programma infra). Vervolgens kunnen cursisten die met succes de algemene module hebben gevolgd, inschrijven voor de verschillende specialisatiemodules die in een tweede fase zullen worden uitgerold. Bij het uitwerken van de specialisatiemodules zal eveneens rekening worden gehouden met het EU Customs Competence Framework.
Meer informatie over de opleiding.