Inschrijven/Inscrire

Deze studiedag is afgelast!

This conference is cancelled!

DEELNEMER/PARTICIPANT

Naam/Nom * 
Voornaam/Prénom * 
Functie/Fonction * 
Kantoor/Office - Bedrijf/Organisation - Instelling/Institution
Adres/Adresse * 
Postcode/Code postale * 
Plaats/Lieu * 
Telefoon/Téléphone * 
E-mail *   
BTW-nr/Numéro de TVA  
Facturatieadres/Adresse facturation:
Naam/Nom
Adres/Adresse
Postcode/Code postale
Plaats/Lieu


Schrijft in voor het congres / S'inscrit pour le congrès

De (resterende) fiscale beleidsruimte van individuele staten in het licht van de toenemende internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen
Donderdag 26/10/2017 – 9.15-17.15 uur
Paleis der Academiën, Brussel

La souveraineté fiscale des états dans un contexte international: rêve ou réalité?
Jeudi 26 octobre 2017 – 9.15-17.15h
Palais des Académies, Bruxelles

Ik betaal/Je paie le montant d’inscription:  


Ik betaal/Je paie le montant d’inscription (€  ).


Annulering van uw inschrijving is niet mogelijk. Vervanging door een collega kan op eenvoudig verzoek.
Annulation de votre inscription n’est pas possible. Remplacement par un collègue est possibe.
* données obligatoires
*  Verplichte velden
Antwerp Tax Academy (seminar.antwerptaxacademy@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de organisatie van een congres. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.

Antwerp Tax Academy (seminar.antwerptaxacademy@uantwerpen.be) rassemble ces données personnelles pour organiser un congrès. Ces données ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos données personnelles de notre banque de données, veuillez nous en informer à l’adresse ci-dessus. Pour plus d’informations sur notre politique de respect de la vie privée, consulter : www.uantwerpen.be/disclaimer.