12e Pieter Gillis lezing door Ger Groot

Het materialisme van de godsdienst.

Religie is geen geestelijke zaak, maar allereerst een kwestie van aards bestaan. Daarmee staat ze haaks op de moderniteit, in zoverre die in het geheim door idealisme gedreven wordt. In weerwil van zichzelf dreigt ze daarmee betekenisloos te worden, zoals blijkt wanneer men kijkt naar wat er in de godsdienst werkelijk gebeurt.

Spreker

Ger Groot (1954) is bijzonder hoogleraar ‘Filosofie en literatuur’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij publiceerde onlangs het boek ‘De geest uit de fles: hoe de moderne mens werd wie hij is’ (Lemniscaat, 2017).

Praktisch

Lees het abstract hier. 104kB