Tweespraken

Jaarlijks organiseert het Centrum Pieter Gillis een reeks van tweespraken over een levensbeschouwelijke thema. Telkens krijgen twee sprekers een half uur het woord om een visie toe te lichten. Daarna volgt een gesprek met elkaar en met de zaal.

Tweespraken 2017