Tweespraken 2018: Dialoog?!

Drie maandagen op rij krijgen twee sprekers een half uur het woord, daarna gaan ze met elkaar en het publiek in gesprek. Dit jaar staan de Tweespraken in het teken van de dialoog.

Nogal wat mensen hebben het idee dat de leefbaarheid van de samenleving onder druk staat. Terreur en de vluchtelingenproblematiek versterken die indruk. Anderen wijzen erop dat vooral nationalisme, populisme en allerlei vormen van discriminatie en vooroordelen het samenleven bemoeilijken.

Om uit de impasse te komen, wordt vaak geopperd: ‘We moeten meer met elkaar praten. Laat ons in gesprek gaan met elkaar, luisteren en dialogeren over de verschillen heen.’ Deze tweespraken willen onderzoeken wat we van zo’n dialoog mogen verwachten, hoe dat kan functioneren, wat de misvattingen en de valkuilen kunnen zijn.

Maandag 5 maart 2018 - Zin en onzin van de interreligieuze dialoog.

Marianne Moyaert (prof. Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog, VU-Amsterdam)
Aaron Malinsky (Rabijn en deelnemer aan de interreligieuze trialoog in Antwerpen)

Maandag 12 maart 2018 - Uitwisseling & dialoog tussen Islam en Christendom in de Middeleeuwen.

Danny Praet (prof. Middeleeuwse en antieke filosofie, UGent
Inigo Bocken (prof. en dir. aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen)

Maandag 19 maart 2018 - Dialoog versus polarisering? Op school en in de samenleving.

Karin Heremans (dir. Atheneum Antwerpen en auteur van Mijn kleine Jihad) 
Christophe Busch (directeur van het museum Kazerne Dossin in Mechelen)

Practisch:

  • Telkens 19u30 – 21u
  • Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, Auditorium R007,
  • Deelname gratis
  • inschrijving via dit inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Tweespraken 2018 - Dialoog?!

De inschrijvingen zijn gesloten.