Het vak levensbeschouwing praktisch

Ik wil meer informatie...

i.v.m. lesroosters, lokalen, examendatums....
Die kan je vinden op de website en de Black Boardomgeving van je respectievelijke opleiding.

Cursusteksten

worden via BlackBoard en de cursusdienst ter beschikking gesteld.

Welke vorm heeft het examen ?

Het examen Levensbeschouwing is electronisch (Multiple Choice en open vragen).

Uitwisselingsstudenten

die tijdens een bepaald semester op Erasmusverblijf gaan volgen de richtlijnen van hun respectievelijke opleidingen.

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling ?

Het vak levensbeschouwing is een plichtvak voor alle derde bachelorstudenten van de Universiteit Antwerpen. Het vak is niet zomaar inwisselbaar met filosofische of ethische vakken en competenties. 

Enkel studenten die tijdens een vorige studie een creditbewijs hebben behaald voor een levensbeschouwelijk vak of een vak over religies en levensbeschouwing komen in aanmerking voor een vrijstelling.
Je stuurt een vraag voor vrijstelling naar de faculteit van je opleiding.