Doelstellingen van het centrum

Het minimaal doel van het centrum

  • Pluralisme veronderstelt de erkenning van het bestaan van andere verschillende levensbeschouwingen.
  • Actief pluralisme is : het actief stimuleren van waardebeleving en zingeving; het aanwakkeren van respectvol (verdraagzaamheid) en kritisch benaderen van en dialogeren met andere levensbeschouwingen.
  • Het aanbieden van een forum om over levensbeschouwelijke vragen te communiceren.
  • Het stimuleren van de levensbeschouwelijke reflectie over en binnen het geheel van de activiteiten van de universiteit (en hogescholen van de associatie).