e-zorg communicatieplatform

Omschrijving

Vandaag noteren we bij de thuiszorgcliënt een groeiende nood aan meer inzicht in het persoonlijk zorgdossier en meer mogelijkheden van gegevensdeling in functie van meer zorgkwaliteit en persoonlijk welzijn.

Een groeiende groep van thuiszorgcliënten doet zijn bankzaken online en vraagt zich terecht af waarom er geen digitale communicatie bestaat met betrekking tot zijn thuiszorgsituatie. Een eZorg Communicatie Platform met eZorg Logboek voor wettelijke prestatieregistratie en gegevensdeling kan hier voor de thuiszorg de oplossing zijn.

Landelijke Thuiszorg wenst via dit demonstratieproject aan te tonen dat mits een goede methodische aanpak het eZorg Communicatie Platform met eZorg Logboek, een duidelijk ervaren en aantoonbare meerwaarde geeft voor de gebruiker en zijn mantelzorger. We denken hierbij aan vlottere inspraak van de thuiszorgcliënt, eenvoudigere opvolging van het zorgdossier, snellere gegevensuitwisseling tussen de geauthoriseerde zorgactoren, en vooral verhoging van de zorgkwaliteit en het persoonlijk welzijn van de thuiszorgcliënt.

Het demonstratieproject wordt uitgevoerd door drie complementaire organisaties Landelijke Thuiszorg, VASCO Data Security en het Centrum voor ZorgTechnologie. De samenwerking heeft een belangrijke meerwaarde omdat de know how van gegevensbeveiligingstechnologie van VASCO en de multidisciplinaire en wetenschappelijke ondersteuning van het Centrum voor Zorgtechnologie Landelijke Thuiszorg zal toelaten om een veilig eZorg Communicatie Platform met eZorg Logboek voor gegevensdeling in de thuiszorgorganisatie te introduceren met het oog op meer kwalitatieve zorg.

Het eZorg Communcatie Platform met eZorg Logboek is nieuw in Vlaanderen. De projectpartners wensen in de opgedane kennis en ervaring als ook de resultaten van dit demonstratieproject te delen met andere thuiszorgorganisaties zodat bij succes de nieuwe technologie van eZorg Communicatie Platform met eZorg Logboek in de gehele sector kan geïntroduceerd worden.

Tijdens het verloop van het project kozen we ARISTCO als een vierde partner. Het online cliënt zal via hun CUBIGO platform worden weergegeven.

Rol van het Centrum voor zorgtechnologie:

Dit project werd geboren op een interdisciplinaire brainstormsessie van het centrum voor zorgtechnologie: ‘de zorgen van de thuiszorg’. De uitgangspunten waren: veiligheid, eenvoud en betaalbaarheid. Het centrum voor zorgtechnologie bracht de juiste partners rond de tafel en waakte over de eenvoud en de haalbaarheid van een oplossing.

Tijdens het traject voegt CZT kennis toe waar nodig. Zo werd het departement Sociologie betrokken voor de ontwikkeling en implementatie van het evidence based meetinstrument en de faculteit toegepaste economische wetenschappen voor een financiële haalbaarheidsstudie.